TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM ĐIỆN

thí nghiệm điện

 

VĂN BẢN PHÁP QUY

 • GCN đăng ký hoạt động kiểm định lĩnh vực kiểm định kỹ thuật các thiết bị , dụng cụ điện số: 3748/GCNHĐKĐ-BCT được Bộ công thương cấp ngày 29/09/2017.
 • QĐ số:605.2016/QĐ-VPCNCL được Bộ khoa học và Công nghệ – Văn phòng công nhận chất lượng cấp ngày 16/12/2016 về việc công nhận phòng thí nghiệm theo ISO/IEC:17025:2005 mang số hiệu VILAS 712.
 • QĐ số: 1719/QĐCN-IQC-9K cấp ngày 09/08/2017 về việc cấp chúng nhận ISO 9001:2015 cho lĩnh vực Thí nghiệm các thiết bị điện, kiểm định các thiết bị và dụng cụ điện, Kiểm định cá thiết bị an toàn.
 • GCN đăng ký hoạt động thử nghiệm số: 855/TĐC-HCHQ được Bộ khoa học và Công nghệ – Tổng cục tiêu đo lường chất lượng cấp ngày 21/04/2017 đối ngành khoa học và công nghệ trong lĩnh vực điện – điện tử.

DỊCH VỤ CUNG CẤP

 • Thí nghiệm, hiệu chỉnh đưa vào vận hành các công trình trạm điện và nhà máy điện;
 • Thử nghiệm định kỳ trạm điện và nhà máy điện đang vận hành;
 • Kiểm tra, thử nghiệm các dụng cụ an toàn điện;
 • Tư vấn giám sát và tư vấn kỹ thuật chuyên ngành điện và tự động hóa;
 • Nâng cấp, cải tạo hệ thống điện và tự động hóa;
 • Kiểm tra, hiệu chuẩn trang bị đo lường trong nhà máy điện và công nghiệp;
 • Cung cấp chuyên gia, bồi huấn kỹ sư chuyên ngành.

DỰ ÁN TIÊU BIỂU LĨNH VỰC THÍ NGHIỆM ĐIỆN, KIỂM ĐỊNH CÁC THIẾT BỊ, DỤNG CHỤ ĐIỆN THEO THÔNG TƯ 33 CỦA  BỘ CÔNG THƯƠNG.

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG NỘI DUNG HỢP ĐỒNG/ CÔNG VIỆC
Nhà máy Thủy điện Hủa Na Thí nghiệm thiết bị điện lực (Relay, Curent Transformer, Votage Transformer). Thí nghiệm điện hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị điện. Cung ứng dịch vụ cho Thí nghiệm cơ điện
Nhà máy Thủy điện Đăk Đring
Nhà máy Đạm Phú Mỹ
Công ty Cổ phần Sông Đà
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn
Nhà máy Giấy Vina Kraft Thí nghiệm điện hiệu chỉnh định kỳ các thiết bị. Thí nghiệm Relay, ACB, MCCB.

 

Nhà máy Nhựa và Hóa chất Phú Mỹ
Công ty CP Sông Đà 9
Công ty TNHH Cơ điện Fei-ling
Công ty Hansol Eme – Nhà máy giấy An Hòa
Công ty Mía Đường La Ngà
Cục Quản Lý Đường Bộ III – Hầm đèo Hải Vân Thí nghiệm sân, trạm 22 kV và thiết bị điện
Công ty Cổ Phần Đầu Tư Đèo Cả Thí nghiệm sân, trạm 22 kV và thiết bị điện
Công ty Dịch vụ Khí Thí nghiệm, kiểm định thiết bị trung thế và máy biến áp tại KCTV
Xí nghiệp Phân phối Khí thấp áp (PV GAS D)
Công ty TNHH MTV Xây Lắp Điện 2 Thí nghiệm các thiết bị tại Trạm biến áp 110 KV
Chi Nhánh Tổng Công Ty Khí Việt Nam- CTCP-Công Ty Dịch Vụ Khí Thí nghiệm Relay, ACB, MCCB tại Kho cảng Thị Vải
Nhà máy điện Cà Mau 1,2 Thí nghiệm, Kiểm định hiệu chỉnh định kỳ thiết bị điện, dụng cụ điện
Công ty TNHH MTV Điều hành thăm dò khai thác dầu khí trong nước – PVEPPOC
Nhà máy Đạm Cà Mau
Cty CP thủy điện Sông Ba Hạ