Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH

Thông tư 54/2016/TT-BLĐTBXH, ban hành 30 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Thông tư số 54-2016