Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Nồi Gia Nhiệt Dầu.

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN NỒI GIA NHIỆT DẦU QTKĐ: 02- 2016/BLĐTBXH

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn nồi gia nhiệt dầu do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

QTKĐ 02 NỒI GIA NHIỆT DẦU