Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Hệ Thống Đường Ống Dẫn Khí Y Tế

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN KHÍ Y TẾ QTKĐ: 05 – 2016/BLĐTBXH.

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống đường ống dẫn khí y tế do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

QTKĐ 05- HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ