Quy Trình Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Hệ Thống Đường Ống Dẫn Hơi

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN  HƠI NƯỚC, NƯỚC NÓNG QTKĐ: 04 – 2016/BLĐTBXH.

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đường ống dẫn hơi nước, nước nóng do Cục An toàn lao động chủ trì biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

QTKĐ 04- DODH VÀ NƯỚC NÓNG