Quy Trình Kiểm định Kỹ Thuật An Toàn Hệ Thống Điều Chế Tồn Trữ Và Nạp Khí

QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN HỆ THỐNG ĐIỀU CHẾ TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ QTKĐ: 03 – 2016/BLĐTBXH

Quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn hệ thống điều chế, tồn trữ và nạp khí do Cục An toàn lao động biên soạn và được ban hành kèm theo Thông tư số 54/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

QTKĐ 03- HT ĐIỀU CHẾ, TỒN TRỮ VÀ NẠP KHÍ (06032014)