CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM ĐỊNH KỲ CÁC DỤNG CỤ, TRANG THIẾT BỊ NĂM 2019.

Công ty TNHH Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Dầu Khí Việt Nam PVEIC-TSR thực hiện:

DỰ ÁN: Cung Cấp Dịch Vụ Kiểm Định, Hiệu Chuẩn, Thử Nghiệm Định Kỳ Các Dụng Cụ, Trang Thiết Bị Năm 2019.

CHỦ ĐẦU TƯ: CN Tổng Công Ty Phân Bón Và Hóa Chất Dầu Khí- Công Ty Cổ Phần-Nhà Máy Đạm Phú Mỹ ( ĐPM)