AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG

TỔNG QUAN

QĐ số 2203/QĐ-BTNMT được Bộ Tài nguyên môi trường cấp ngày 12/09/2017 về việc gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường

An toàn, sức khỏe và môi trường được gọi chung là HSE, luôn là những vấn đề trọng tâm trong tất cả các công trường xây dựng từ trước đến nay. Chúng tôi với tư cách là Nhà thầu có nhiều năm kinh nghiệm thi công trên công trường, đã trải qua nhiều công trình lớn trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam hiểu được rằng:

Vấn đề an toàn: Những bất cẩn trong thi công sẽ gây nên những thiệt hại to lớn về người và tài sản cũng như có những tác động lớn tới quá trình thi công và tiến độ thi công.

Vấn đề sức khỏe: Do tính chất khắc nghiệt của môi trường trên công trường xây dựng cũng là điều kiện để tạo nên những yếu tố bất lợi cho sức khỏe con người kéo theo năng xuất lao động giảm, phát sinh bệnh dịch. Qua đó ảnh hưởng tới các hoạt động thi công trên công trường cũng như các bất ổn về kinh tế xã hội trong địa phương nơi công trường đang thi công.

Vấn đề môi trường: Những bất cẩn trong hoạt động thi công tại công trường cùng với những lơ là mất cảnh giác của công nhân cũng như kỹ sư công trường đã dẫn đến sự ô nhiễm và mất cân bằng sinh thái tại những địa điểm xây dựng nơi mà có sự đa dạng sinh học cao và dễ bị tổn hại. Vì thế làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân cũng như gây ra những tổn hại lâu dài cho đời sau.

Để tránh những tổn hại này có thể xảy ra, chúng tôi đã đề ra một kế hoạch quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường đi từ tổng thế tới những vấn đề cụ thể phát sinh trong suốt quá trình thực hiện các dự án thủy điện nhằm đảm bảo an toàn cho con người và tài sản cũng như bảo vệ môi trường.

MỤC TIÊU

Mục tiêu kế hoạch an toàn, sức khỏe, môi trường của công ty chúng tôi bao gồm:

– Phòng tránh tai nạn, tránh thất thoát thời gian thi công và hư hại các thiết bị nhằm hoàn thành công trình theo đúng tiến độ.

– Giảm thiểu tối đa ô nhiễm môi trường phát sinh từ những hoạt động trên công trường như công tác đổ bê tông, công tác chuyên chở nguyên vật liệu trên công trường gây hại cho sức khỏe con người…

– Duy trì và nâng cao sức khỏe của cán bộ công nhân viên trên công trường nhằm tăng năng xuất lao động cũng như hoàn thành công trình đúng tiến độ vì chúng tôi nhân thức được rằng tài sản quý nhất của mỗi doanh nghiệp chính là nguồn nhân lực.

CHÍNH SÁCH

Để đạt được mục tiêu đề ra, chúng tôi đã đề ra một chính sách rõ ràng và quyết liệt dựa trên cơ sở kinh nghiệm của chúng tôi trong những năm vừa qua:

Thực hiện đầy đủ các mục tiêu và chính sách dựa trên các quy định, tiêu chuẩn liên quan đến vấn đề SHE của Việt Nam để đạt được mục tiêu an toàn cho tất cả các hoạt động trên công trường .

Đưa ra chương trình an toàn và bảo vệ môi trường trong các hoạt động thi công tại tất cả các địa điểm thi công.

Áp dụng kế hoạch an toàn trong đó chỉ ra cụ thể điều kiện an toàn và biện pháp bảo vệ môi trường hiện tại và tương lai trong mọi phạm vi công việc.

Xác định, ngăn ngừa, giảm thiểu các rủi ro, đảm bảo ngăn ngừa ô nhiễm môi trường cũng như các thương tổn hay bệnh tật giúp tránh được thiệt hại về tính mạng, tài sản, môi trường trong tất cả các hoạt động của công ty. Xây dựng và duy trì môi trường sản xuất – kinh doanh an toàn, đảm bảo chất lượng.

Liên tục nâng cao nhận thức về an toàn trong mọi hoạt động trên công trường cho đội ngũ thi công. Xây dựng, áp dụng đồng bộ, đầy đủ Hệ thống Quản lý An toàn, Sức khỏe, Môi trường, Chất lượng và các hệ thống quản lý tiên tiến khác. Thường xuyên thực hiện soát xét, cải tiến liên tục các hệ thống quản lý nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, trình độ quản lý trong tất cả các hoạt động của công ty

DỰ ÁN TIÊU BIỂU LĨNH VỰC QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG (HSE)

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG NỘI DUNG HỢP ĐỒNG/ CÔNG VIỆC
Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ. Đánh giá định lượng rủi ro cho giàn nén khí Rồng Đồi Mồi (DGCP)
Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro Thực hiện dịch vụ “Giám sát môi trường sau một năm hoạt động khu vực mỏ Gấu Trắng và Mỏ Thỏ Trắng” Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro
Nhà máy điện Nhơn Trạch 1 cho  Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam  “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” và đánh giá  hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý nhiệt độ nước thải công nghiệp tập trung và lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động
ROSNEFT VIETNAM B.V Thí nghiệm, phân tích mẫu xả thải
Liên doanh Việt-Nga VIETSOVPETRO – VIỆN NCKH&TK DẦU Cung cấp dịch vụ“Tư vấn tính toán định lượng rủi ro (Quantitative Risk Assessment – QRA) cho phần cải hoán giàn BK-2, CPP-2, CCP và đường ống kết nối NCS2- Bạch Hổ
Nhà máy điện Cà Mau Thí nghiệm, phân tích mẫu xả thải , Quan trắc môi trường
Nhà máy điện Nhơn Trạch 2-Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam “Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị” và đánh giá  hạng mục Xây dựng hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý nhiệt độ nước thải công nghiệp tập trung và lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động